Digital Virgo

Informacjach prawnych

WYDAWCA

Strona internetowa https://www.digitalvirgo.com została opublikowana przez DIGITAL VIRGO, Société Anonyme (SA) z kapitałem 55 207 053 euro, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym i Spółek Lyonu (Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon) pod numerem 821 560 455, z siedzibą główną: 88 rue Paul Bert – 69003 – LYON – Francja.

Numer VAT UE :  FR 35 821 560 455

Telefon: 04 37 48 23 00

Faks: 04 37 04 80 22 67

Dyrektor publikacji: Guillaume Briche, Dyrektor Zarządzający

OBSŁUGA KLIENTA – KONTAKT

Email: communication@digitalvirgo.com

HOSTING

Strona hostowana przez Amazon Web Services, Inc. – P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226 – http://aws.amazon.com

WŁASNOŚĆ DIGITAL VIRGO

Wszystkie treści (zdjęcia, teksty, filmy wideo, dźwięki, animacje, diagramy itp.) dostępne na Stronie są i pozostają wyłączną własnością DIGITAL VIRGO, jej spółek zależnych i/lub partnerów. Zabrania się powielania, prezentowania lub komercyjnego wykorzystywania tych treści, bez wyraźnej zgody właściciela treści.

Korzystanie ze Strony nie przyznaje użytkownikowi żadnych praw do Strony ani do jakichkolwiek zwartych w niej treści.

W żadnym wypadku, nie wolno wtórnie wykorzystywać zawartości Strony, ani odpłatnie ani nieodpłatnie. W przypadku tworzenia linku do Strony, należy najpierw skontaktować się z DIGITAL VIRGO, aby uzyskać niezbędną pisemną zgodę

W żadnym wypadku DIGITAL VIRGO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie, materialne lub niematerialne szkody, utratę oprogramowania lub danych, które mogą wynikać z istnienia, modyfikacji, przeglądania i/lub korzystania z całości lub części Strony lub innych stron, które są lub mogą być z nią powiązane. W przypadku, gdy linki z innymi stronami są tworzone, przez DIGITAL VIRGO lub przez jakiegokolwiek narzędzia wyszukiwania, DIGITAL VIRGO w żadnych okolicznościach nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tychże stron.

Kontakt

Twoje dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do odpowiedzi na Twoje żądanie. Dowiedz się więcej o zarządzaniu danymi i prawami jakie Ci przysługują.

Powered by Digital Virgo's Teams © 2019 All rights reserved