Digital Virgo

Dane osobowe
zarządzanie zapytaniami związanymi z witryną digitalvirgo.com

Formularz kontaktowy zamieszczony na stronie digitalvirgo.com jest systemem przetwarzaniem danych osobowych zarządzanym przez Digital Virgo SA.

Cel przetwarzania danych

Cele

Celem przetwarzania jest zarządzanie zapytaniami składanymi przez formularza kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej digitalvirgo.com.

Umożliwia to Digital Virgo SA:

  • odbieranie zapytań z formularza kontaktowego skierowanych do wydawcy strony i webmastera
  • zarządzanie działaniami podejmowanymi w związku z otrzymanymi zapytaniami

Podstawa prawna

Artykuł 6 ust. 1 a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO

Przetwarzane dane

Kategorie przetwarzanych danych

  • Tożsamość (imię, nazwisko, firma, kraj);
  • Adres e-mail;
  • Wiadomości wymieniane z pracownikami Digital Virgo SA

Źródło danych

Dane są przekazywane przez użytkownika strony digitalvirgo.com, który kieruje pytanie lub komentarz do Digital Virgo SA.

Obowiązkowy charakter zbieranych danych

Formularz kontaktowy ze strony digitalvirgo.com przewiduje obowiązkowe zbieranie danych aby możliwe było uwzględnienie wniosku.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie przewidujemy automatycznego podejmowania decyzji.

Osoby, których dotyczą dane

Przetwarzanie danych dotyczy osób, które kierują zapytania  lub komentarze  na stronie digitalvirgo.com.

Odbiorcy danych

Kategorie odbiorców

Odbiorcami danych są:

  • dział komunikacji Digital Virgo SA
  • w stosownych przypadkach pozostałe usługi Digital Virgo SA i jej spółek zależnych

Przesyłanie danych poza UE

Dane dotyczące zapytania z inicjatywy spółki zależnej znajdującej się poza Unią Europejską, mogą być przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej.

Okres przechowywania danych

Dane są przechowywane przez 3 lat od momentu przetworzenia zapytania.

Twoje prawa dotyczące danych o Tobie

Masz prawo dostępu do danych dotyczących Ciebie i otrzymania ich kopi , sprzeciwu wobec przetwarzaniu Twoich danych, żądanie ich sprostowania lub usunięcia. Masz również prawo żądania ograniczenia przetwarzanie Twoich danych.

Jak skorzystać z tych praw ?

Inspektor ochrony danych osobowych (IODO) firmy Digital Virgo SA jest osobą kontaktową w przypadku każdego wniosku dotyczącego skorzystania z przysługujących Ci praw.

  • Skontaktuj się z DPO drogą elektroniczną: service-rgpd@digitalvirgo.com
  • Skontaktuj się z inspektorem ochrony danych pocztą: DIGITAL VIRGO – RODO, 350 rue Denis Papin, CS 90554, 13594 Aix en Provence Cedex 3, Francja
Kontakt

Twoje dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do odpowiedzi na Twoje żądanie. Dowiedz się więcej o zarządzaniu danymi i prawami jakie Ci przysługują.

Powered by Digital Virgo's Teams © 2019 All rights reserved