Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Badanie exit poll i late poll w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019

Orange i Digital Virgo były odpowiedzialne za wsparcie techniczne badania Ipsos podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2019 roku.
digital Virgo and Ipsos for Election in Poland

Ipsos na zlecenie stacji telewizyjnych TVP1, TVN24 i Polsat News zrealizował badania exit poll i late poll w czasie wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 r. W obsłudze technicznej badania Ipsos wspierały Orange i Digital Virgo. Ipsos wraz ze swoimi Partnerami jest stałym dostawcą usługi exit poll na polskim rynku.

Badanie exit poll to specjalny sondaż przeprowadzany w trakcie wyborów, w którym wyborcy wychodzący z lokali wyborczych odpowiadają na pytanie, na kogo głosowali. Natomiast late poll polega na przesłaniu przez wysłannika pracowni badawczej cząstkowych wyników wyborów w danej komisji. Ipsos bazując na odpowiednich algorytmach dokonuje analizy zebranych danych przygotowując prognozę wyników wyborów przed ogłoszeniem ostatecznych wyników przez Państwową Komisją Wyborczą.

Ipsos przeprowadził badanie przed 845losowo wytypowanymi lokalami wyborczymi, które zapewniają reprezentatywną próbę wyborców. Ankieterzy Ipsos prosili wyborców, którzy oddali głos, o wypełnienie krótkiej ankiety, która zawierała pytanie, na kandydatów której listy oddali swoje głosy oraz dodatkowe pytania dotyczące udziału w wyborach w poprzednich latach. Poza tym zbierane były podstawowe dane demograficzne ankietowanego wyborcy (np. płeć, wiek, zawód, wykształcenie).

Następnie ankieterzy Ipsos korzystając z aplikacji STK (SIM Tool Kit) przygotowanej i wgranej na specjalnych kartach SIM przez Orange przesyłali ankiety w postaci automatycznie generowanych wiadomości SMS na numer skrócony obsługiwany przez Digital Virgo. Digital Virgo wstępnie przetwarzało dane spływające od ankieterów, agregowało je, a następnie dostarczało do pracowni badawczej Ipsos. Kluczowe było zapewnienie wysokiej dostępności platformy Digital Virgo, tak aby wszystkie operacje przebiegały sprawnie i bez problemów technicznych.

Ipsos analizowało dane, aby wieczorem, natychmiast po zakończeniu ciszy wyborczej, udostępnić stacjom telewizyjnym szacunkowe wyniki głosowania, które zostały pokazane w specjalnych programach poświęconych wyborom. Zawierały one informacje o procentowym poparciu dla komitetów wyborczych, podziale mandatów i frekwencji wyborczej oraz kandydatach, którzy zdobyli mandaty w PE. Podczas wyborów zebrano blisko 85 000 ankiet, które w sposób ciągły spływały do centrali Ipsos.

Sondaż exit poll zrealizowany przez Ipsos podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego udowodnił po raz kolejny najwyższe kompetencje Ipsos do zapewnienia obsługi badania exit poll i dostarczenia bardzo trafionej prognozy wyników wyborów. Jednocześnie rozwiązania techniczne Ipsos, Orange i Digital Virgo zapewniły skuteczną i bezawaryjną realizację całego projektu.

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Kontakt

Twoje dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do odpowiedzi na Twoje żądanie. Dowiedz się więcej o zarządzaniu danymi i prawami jakie Ci przysługują.

Powered by Digital Virgo's Teams © 2019 All rights reserved