Badanie exit poll i late poll w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019

digital Virgo and Ipsos for Election in Poland

Orange i Digital Virgo były odpowiedzialne za wsparcie techniczne badania Ipsos podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2019 roku.